Met vele checklists, die helpen niets over het hoofd te zien

Checklist Ziekteverzuim aanpak (archief)

Gewijz.
31-10-2010

  • Maak de manager verantwoordelijk voor het oplossen van het ziekteverzuim.

  • Maak het verzuim bespreekbaar tussen managers onderling en tussen managers en medewerkers.

  • Controleer de afwezigheid van medewerkers.

  • Voer geregeld overleg over het verzuim met de HR-er, bedrijfsarts en eventueel de bedrijfsmaatschappelijk werker.

  • Zorg voor maandelijkse rapportages van het management over het verloop van het ziekteverzuim en de oorzaken hiervan.

  • Stel het ziekteverzuim geregeld in de directievergadering aan de orde.

  • Bespreek het verzuim(-beleid) geregeld met de OR.

  • Maak voor elke langverzuimer een reïntegratieplan.

Print-versie Start Populair Over ons Mail pagina