Met vele checklists, die helpen niets over het hoofd te zien

Checklist Werkstuk schrijven (archief)

Gewijz.
23-02-2006

 • Kies een goed onderwerp (interessant genoeg? weet je er veel van?).

 • Maak een eerste indeling van je beschikbare tijd.

 • Bepaal een duidelijke vraagstelling, die zich goed laat onderzoeken en beantwoorden.

 • Splits zonodig je vraagstelling op in meerdere deelvragen.

 • Maak een plan hoe je de benodigde informatie gaat verzamelen en vervolgens geordend of netjes gaat bewaren.

 • Bedenk een eerste indeling van je werkstuk door een inhoudsopgave.

 • Ga een kladversie schrijven. Wees nog niet al te kritisch of precies, je gaat je tekst toch nog 'in het net' schrijven.

 • Laat iemand anders het lezen en vraag bijv. of de volgorde en de tekst duidelijk zijn, of er nog iets ontbreekt, of spelfouten voorkomen.

 • Verzamel alle benodigde plaatjes (door fotokopiëen van boeken, plaatjes uit tijdschriften, of afdrukken van internet-pagina's).

 • Schrijf als laatste pas de inleiding, inhoudsopgave, een eventuele samenvatting en conclusie, een nawoord en bronvermelding.

 • Plak alle plaatjes in je werkstuk (met schaar en lijm of direct in je werkstuk-document).

 • Maak een mooie voorkant met je onderwerp duidelijk erop en je naam. Stop je werkstuk in een net hoesje of map.

 • Zorg voor een gelijke en overzichtelijke opmaak van je werkstuk-pagina's (bijv. zelfde lettertype, paginanummers op dezelfde plaats).

Print-versie Start Populair Over ons Mail pagina