Met vele checklists, die helpen niets over het hoofd te zien

Checklist Verhuizing doorgeven

Gewijz.
03-05-2008

 • Werkgever

 • Familie

 • Vrienden en kennissen

 • Buren

 • Goede collega's

 • Zakenrelaties

 • Gemeente, waar u nu woont

 • Gemeente waarheen u verhuist

 • Huisarts

 • Specialist

 • Tandarts

 • Ziekenfonds

 • Apotheker

 • Ziektekostenverzekering

 • Autoverzekering

 • Levensverzekering

 • Begrafenisverzekering

 • Andere verzekeraars

 • Kruisvereniging

 • Bank

 • Notaris

 • Vaste leveranciers

 • School

 • Organisatoren van cursussen, waar u aan deelneemt

 • Garage

 • Verenigingen waar u lid van bent

 • Verenigingen waar uw huisgenoten lid van zijn

 • Vakbond

 • Politieke partij

 • Dagbladen

 • Tijdschriften

 • Omroepvereniging

 • Boekenclub

 • Charitatieve organisaties waar u lid van bent

 • Kerk of levensbeschouwelijke instelling waar u lid van bent

 • Postorderbedrijven waar u wel eens wat koopt

 • Leveranciers die u regelmatig folders op naam toesturen

 • Belastingdienst

 • Centraal bureau Motorrijtuigenbelasting

 • Nieuwe bewoner van uw oude woning

 • N.B. Vermeld altijd per wanneer u gaat verhuizen!

Print Start Info Populair Mail