Met vele checklists, die helpen niets over het hoofd te zien

Checklist Verhuizen

Gewijz.
23-02-2006

 • Huur oude woning (en eventuele oude garage) opzeggen.

 • Oude woning te koop aanbieden.

 • Hypotheek nieuwe huis regelen.

 • Vrije dagen opnemen en verhuisverlof met uw werkgever afspreken. Informeer naar mogelijke verhuiskostenregeling.

 • Verhuizing telefoon aanvragen bij uw telefoon-aanbieder.

 • Met bewoners nieuwe huis afspraken maken over al of niet overnemen van bijv. vloerbedekking, gordijnen.

 • Informeren naar mogelijkheden van huursubsidie en huurgewenningsbijdrage.

 • Maten nieuwe huis opnemen incl. ramen, voorzieningen, en bepalen benodigde wandbedekking, vloerbedekking, gordijnen etc.

 • Eventuele werkster en glazenwasser opzeggen.

 • Erkende verhuizer bellen, offerte opvragen, en afspraak maken.

 • Alles op te ruimen wat u beter niet mee kunt nemen naar de nieuwe woning.

 • Bij de nieuwe gemeente vestigingsvergunning aanvragen.

 • Bij de nieuwe gemeente informeren naar gemeentelijke belastingen en voorschriften, huisophaal, scholen, winkels, openbaar vervoer, maatschappelijke instellingen.

 • Lijst maken lijst van alle familie, vrienden, kennissen, instellingen. (zie checklist Verhuizing doorgeven)

 • Adreswijzigingskaarten ophalen bij het postkantoor en invullen.

 • Huidige school, huisarts, tandarts, apotheek, gemeente inlichten.

 • Huidige bank, verzekeringsmaatschappij(en), krant op de hoogte brengen.

 • Wijziging verzekeringen m.b.t. huis (opstal, inboedel) regelen.

 • Kinderen aanmelden bij nieuwe school.

 • Afspraak maken voor afsluiten gas, elektra, water van oude woning.

 • Opvang kleine kinderen en huisdieren op de verhuisdag regelen met familie en vrienden.

 • Overdracht sleutel oude huis regelen.

 • Overdracht sleutels nieuwe huis regelen, zonodig sleutels bij laten maken.

 • Geleende boeken, tuingereedschap en andere zaken teruggeven.

 • Nieuwe huis schoonmaken, behangen, vloerbedekking (laten) leggen, zorgen voor voldoende verlichting e.d.

 • Alles inpakken (etiketteer de dozen!) en uitneembare meubelen klaar zetten met uitzondering van zaken die u bij de hand nodig heeft.

 • Koelkast en diepvriezer afzetten en leegmaken, trommel wasmachine vastzetten.

 • Meterstanden opnemen, alle ramen en deuren goed sluiten, sleutel afgeven aan eigenaar.

Print Start Info Populair Mail