Met vele checklists, die helpen niets over het hoofd te zien

Checklist Uitzendburo kiezen (archief)

Gewijz.
31-10-2010

 • Kan het uitzendbureau geschikte mensen leveren voor de gewenste functies en functieniveaus?

 • Richt het uitzendbureau zich op gespecialiseerde functies of groepen werknemers?

 • Heeft het uitzendbureau ervaring in de branche?

 • Heeft het uitzendbureau een vestiging in de buurt?

 • Geeft het uitzendbureau snel en adequaat antwoord op uw vragen?

 • Is het uitzendbureau goed bereikbaar (telefonisch, e-mail)?

 • Worden afspraken door het uitzendbureau nagekomen?

 • Zijn andere klanten van het uitzendbureau tevreden klanten?

 • Zijn de tarieven duidelijk en worden duidelijke contracten afgesloten?

 • Is het vervoer van uitzendkrachten indien van toepassing goed geregeld?

 • Levert het uitzendbureau ook andere diensten waarvan gebruik gemaakt kan worden?

 • Is het uitzendbureau aangesloten bij de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) of de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU)?

 • Is het uitzendbureau aangesloten bij de Stichting Financiële Toetsing (SFT) of de Stichting Vrijwaring Uitzendbranche (SVU)?

 • Is het uitzendbureau gecertificeerd op basis van NEN-4401/4402 bij de Stichting Normering Arbeid (SNA)?

 • Onder welk nummer is het uitzendbureau aangesloten bij de Kamer van Koophandel en UWV?

 • Conformeert het uitzendbureau zich aan de CAO voor uitzendkrachten?

 • Kan het uitzendbureau een recente kopie van een "verklaring van goed betalingsgedrag" voorleggen?

Print-versie Start Populair Over ons Mail pagina