Met vele checklists, die helpen niets over het hoofd te zien

Checklist Stoppen met roken

Gewijz.
23-02-2006

  • Schrijf eens op waarom je wilt stoppen met roken (op moeilijke momenten kan je jouw redenen nog eens teruglezen)

  • Stel vast op welke vaste momenten op de dag je nu rookt (deze momenten moet je proberen te veranderen of te vermijden)

  • Stop in één keer volledig en vertel het aan je familie en kennissen

  • Kies een duidelijke moment om te stoppen (eventueel kan je vooraf zorgen al bepaalde dingen in huis te hebben; kauwgom, pleisters, etc.)

  • Zorg ervoor dat alles dat aan roken herinnert uit huis is of minimaal goed opgeborgen

  • Besluit elke dag weer opnieuw niet te gaan roken (ga iets doen als je zin krijgt in een sigaret; drink een glas water, eet wat fruit, etc.)

  • Blijf steeds positief en realiseer je wat de voordelen zijn van het gestopt zijn met roken

  • Het lukt elk jaar 100.000 mensen om te stoppen, jou dus ook!

Print Start Info Populair Mail