Met vele checklists, die helpen niets over het hoofd te zien

Checklist Sportvissen (archief)

Gewijz.
23-02-2006

  • Sportvisakte nodig (verkrijgbaar bij postkantoor, visverenigingen, etc.). Geldt niet voor kinderen onder de 15 jaar.

  • Vergunning van degene die het visrecht bezit of huurt van het water waar u wilt vissen f in geval van openbaar viswater, wanneer u met een niet aangewezen aassoort vist.

  • Aangewezen aassoorten: brood, aardappel, deeg, kaas, granen, zaden, worm, steurkrab, insectenlarven (o.a. maden) en nabootsingen hiervan mits niet groter dan 2,5 cm.

  • Grote visakte en speciale schriftelijke vergunning van de rechthebbende nodig indien: gevist wordt met drie hengels of alle andere geoorloofde beroepsvangtuigen.

  • Bij vissen met peur, altijd een speciale peurvergunning nodig.

Print-versie Start Populair Over ons Mail pagina