Met vele checklists, die helpen niets over het hoofd te zien

Checklist Sollicitatiebrief

Gewijz.
23-02-2006

 • Bedenk voordat je gaat schrijven goed wat je nu juist interesseert in de organisatie en stel vast wat je al weet van het bedrijf.

 • Maak eerst voor jezelf een overzicht van wat er gevraagd wordt en wat jij te bieden hebt.

 • Gebruik korte zinnen en pas uw stijl zo mogelijk aan aan het soort organisatie.

 • Laat na een korte inleiding in de brief duidelijk tot uiting komen wat jou motiveert voor de functie en het bedrijf.

 • Geef daarna aan waarom jij de geschikte kandidaat voor de functie bent. Verwijs naar al verrichte activiteiten die aantoonbaar maken dat je over de gevraagde kwalificaties beschikt.

 • Formuleer positief, maar ga uit van de feiten. Vermijd bijvoeglijke naamwoorden waarmee wordt aangegeven hoe groot, mooi, etc. iets is.

 • Wees concreet en specifiek, laat het geen standaardbrief zijn.

 • In principe hoeft de brief niet langer zijn dan één of anderhalf A4-tje met verwijzing naar een bijgevoegde CV.

 • Geef aan dat je een gesprek op prijs zou stellen.

 • Zorg voor een goede lay-out. Een goede marge aan de zijkanten en voldoende witregels maken de brief overzichtelijker.

 • Stuur je brief niet direct op, maar kijk er de volgende dag nog eens naar.

 • Check de brief tenslotte nadrukkelijk op spellingsfouten, vergeten trema's etc.

 • Adresseer de brief op naam en vergeet daarbij niet de juiste titulatuur te gebruiken.

 • Vergeet niet bij meer dan twee A4-tjes te controleren of de frankering voldoende is.

Print Start Info Populair Mail