Met vele checklists, die helpen niets over het hoofd te zien

Checklist Schoolreis

Gewijz.
22-03-2006

 • Bepaal soort schoolreis, welke klassen en aantal leerlingen er op schoolreis gaan.

 • Vraag medewerking ouders (ouderraad, MR), team en directie bij de plannen van de schoolreis

 • Controleer dat de bestemming geschikt en veilig is voor de leeftijdsgroepen die op schoolreis gaan.

 • De wijze van vervoer is vastgesteld, en er zijn alleen bussen met het keurmerk busbedrijf gereserveerd.

 • Alle reisdetails met betrekking tot het vervoer zijn vastgelegd.

 • Eventuele rij-ouders zijn geïnformeerd over veilig reizen (o.a. autogordels op achterbank).

 • De kinderen worden in de bus/auto geïnformeerd over eventuele regels.

 • Er is voldoende begeleiding om goed toezicht te houden.

 • Het is bekend wie de coördinator van de schoolreis is.

 • De begeleiding is van tevoren geïnformeerd over haar taken, verantwoordelijkheden, regels en afspraken.

 • Het is bekend welke kinderen speciale aandacht nodig hebben.

 • Er zijn procedures opgesteld wat er moet gebeuren bij een calamiteit.

 • Er is nagegaan of ten minste één begeleider een EHBO-diploma heeft.

 • Er gaat een volledige EHBO-doos mee op schoolreis.

 • Het is bekend welke kinderen medicijnen gebruiken.

 • Het is bekend wie wanneer aansprakelijk is tijdens de schoolreis.

 • Er is gecheckt of de verzekering de gehele schoolreis dekt of dat er een aanvullende verzekering moet worden afgesloten.

 • Volwassenen anders dan leraren, die meegaan met de schoolreis dienen ook verzekerd te zijn.

 • De polisvoorwaarden van de WA-verzekering en de verzekerings- voorwaarden van de busmaatschappij/ rij-ouders zijn gecheckt.

 • Alle ouders hebben schriftelijk toestemming gegeven d.m.v. een handtekening.

 • Alle essentiële informatie over de schoolreis is aan de ouders doorgegeven.

 • Er is aan de kinderen goed uitgelegd wat er tijdens de schoolreis gaat gebeuren.

 • Er is aan de kinderen goed uitgelegd welke regels er tijdens de schoolreis gelden.

 • Aan de kinderen is verteld wat ze moeten doen wanneer ze de groep kwijtraken.

 • Aan de kinderen is verteld wat ze moeten doen om ongevallen te voorkomen.

Print Start Info Populair Mail