Met vele checklists, die helpen niets over het hoofd te zien

Checklist Samenvatting maken

Gewijz.
15-07-2010

 • Een samenvatting (of uittreksel) schrijven is een verkorte weergave in je eigen woorden van de hoofdzaken van een tekst.

 • Zorg dat je de stof waarover je samenvatting maakt heel goed begrijpt, anders zal het je niet lukken de kern goed samen te vatten.

 • Probeer altijd tot de kern van de tekst te komen (vaak lees je die al in de eerste inleidende zinnen).

 • Maak onderscheid tussen hoofdzaken en bijzaken en verwerk slechts de hoofdzaken in je samenvatting.

 • Probeer je zelf vragen te stellen over de samen te vatten tekst (wie heeft de tekst met welk doel voor wie geschreven?).

 • Lees de tekst eerst globaal of oriënterend en bepaal:
  - welk deel geeft de titel?
  - welk deel vormt de inleiding, middenstuk, slot en conclusie?

 • Lees vervolgens de tekst intensief en bepaal en onderstreep de belangrijke onderdelen (of zet strepen in de kantlijn).

 • Schrijf dan de samenvatting uit:
  - Geef eerst de titelbeschrijving, de tekst in een paar zinnen samengevat.
  - Formuleer vervolgens het onderwerp en de hoofdgedachte.
  - Voeg hoofdzaken toe als toelichting of argumentatie.
  - Maak er een vloeiend en zakelijk betoog in je eigen woorden van.

 • Controleer je samenvatting:
  - is de samenvatting niet te lang?
  - kunnen er overbodige zinnen of delen weg?
  - ontbreken er nog belangrijke delen?
  - is formulering, spelling en interpunctie in orde?
  - kan een ander de tekst goed begrijpen?

Print Start Info Populair Mail