Met vele checklists, die helpen niets over het hoofd te zien

Checklist Projectmatig beheersen

Gewijz.
23-02-2006

  • Tijd (Wanneer moet wat gebeuren): Tijdbeheersing is de zorg voor het tijdig laten realiseren van het plan van aanpak en wel zodanig dat het projectresultaat op de afgesproken tijd beschikbaar is.

  • Geld (Wat moet het waard zijn): Geldbeheersing is de zorg voor het rendabel laten realiseren van het plan van aanpak en wel zodanig dat het projectresultaat binnen het afgesproken budget en met de afgesproken mogelijkheid van inkomstengeneratie beschikbaar is.

  • Kwaliteit (Wat is goed genoeg): Kwaliteitsbeheersing is de zorg voor het goed laten realiseren van het plan van aanpak en wel zodanig dat het projectresultaat voldoet aan de eraan gestelde kwaliteitseisen.

  • Informatie (Wat is waar): Informatiebeheersing is de zorg voor het eenduidig laten realiseren van het plan van aanpak en wel zodanig dat het projectresultaat voor gebruik, beheer en onderhoud gedocumenteerd is.

  • Organisatie (Wie doet wat): Organisatiebeheersing is de zorg voor het door betrokkenen laten realiseren van het plan van aanpak en wel zodanig dat het projectresultaat voor gebruik, beheer en onderhoud overgedragen is aan de daarmee belaste personen.

Print Start Info Populair Mail