Met vele checklists, die helpen niets over het hoofd te zien

Checklist Prince2

Gewijz.
23-02-2006

 • OP Opstarten van een Project/SU Starting Up a project
  - OP1 Benoemen stuurgroepvoorzitter en projectmanager
  - OP2 Projectmanagementteam samenstellen
  - OP3 Projectmanagementteam benoemen
  - OP4 Projectvoorstel opstellen
  - OP5 Projectaanpak definiëren
  - OP6 Initiatiefaseplan opstellen

 • IP Initiëren van een Project/IP Initiating a Project
  - IP1 Kwaliteitsplan opstellen (incl. configuratie- & wijzigingsbeheer)
  - IP2 Project plannen
  - IP3 Business case en risico's aanscherpen
  - IP4 Projectbeheersing opzetten (vaststellen toleranties)
  - IP5 Projectdossier aanleggen
  - IP6 Projectinitiatiedocument samenstellen

 • DP Dirigeren van een Project/DP Directing a Project
  - DP1 Projectinitiatie autoriseren
  - DP2 Project autoriseren
  - DP3 Fase- of afwijkingsplan autoriseren
  - DP4 Ad-hoc sturing geven
  - DP5 Projectafsluiting bevestigen

 • BF Beheersen van een Fase/CS Controlling a Stage
  - BF1 Werkpakket autoriseren
  - BF2 Voortgang bewaken
  - BF3 Projectaandachtspunten verzamelen
  - BF4 Projectaandachtspunten beoordelen
  - BF5 Status van een fase beoordelen (evenwicht planning en dagelijkse problemen)
  - BF6 Hoofdlijnen rapporteren
  - BF7 Corrigerende maatregelen nemen
  - BF8 Aandachtspunten aan de orde stellen
  - BF9 Afgerond werkpakket ontvangen

 • MP Managen van Productoplevering/MP Managing Product delivery
  - MP1 Werkpakket aannemen
  - MP2 Werkpakket uitvoeren
  - MP3 Werkpakket opleveren

 • MF Managen van Faseovergangen/SB Managing stage Boundaries
  - MF1 Faseplan opstellen
  - MF2 Projectplan actualiseren
  - MF3 Business case actualiseren
  - MF4 Risicologboek actualiseren
  - MF5 Faseafsluiting rapporteren
  - MF6 Afwijkingsplan opstellen

 • PL PLannen maken/PL Planning
  - PL1 Plan ontwerpen (OP5 & IP1)
  - PL2 Producten definiëren en analyseren (productgerichte planning)
  - PL3 Activiteiten en afhankelijkheden identificeren
  - PL4 Schatting maken
  - PL5 Tijdschema opstellen (m.b.v. Gantt, CPM, PERT)
  - PL6 Risico's analyseren (identificatie, analyse, maatregelen, bewaking)
  - PL7 Projectplan voltooien (wie, wat, waar, wanneer en waarmee?)

 • AP Afsluiten van een Project/CP Closing a Project
  -AP1 Project afbouwen
  -AP2 Vervolgacties identificeren
  -AP3 Project evalueren

Print Start Info Populair Mail