Met vele checklists, die helpen niets over het hoofd te zien

Checklist Nieuwe Werken

Gewijz.
05-05-2015

 • Maak duidelijk waar je bent en of je beschikbaar bent. Zet je werktijden in de elektronische agenda zodat je dit kan delen met je collega's.

 • Kies bewust voor een virtuele of fysieke ontmoeting. Wat handig is, hangt af van het onderwerp, aantal collega's en je communicatieve vermogens.

 • Respecteer elkaars verschillen. Ieder is op andere tijden het meest productief. Flexibel in tijd en plaats is de kern van het Nieuwe Werken.

 • Neem regelmatig deel aan of organiseer zelf informele bijeenkomsten. Blijf op de hoogte wat er speelt in jouw organisatie.

 • Houd collega's op de hoogte van jouw werkzaamheden, en informeer ook naar hun werkzaamheden.

 • Zorg voor goede thuiswerkfaciliteiten (in hoogte verstelbare stoel, goede bureauhoogte, en goede beeldschermafstand (zie arbo-advies.nl)).

 • Vraag en geef duidelijkheid. Denk er aan dat zonder non-verbale communicatie, de ontvanger moet kunnen lezen wat jij bedoelt.

 • Gebruik videoconferencing of een telefonische conferentie om op afstand te overleggen als niet alle deelnemers op dezelfde locatie kunnen zijn.

 • Werk met collaboration tools om gemakkelijk gegevens met je collega's uit te wisselen.

 • Wees open over eventuele nevenactiviteiten. Het is steeds gebruikelijker om meerdere banen te hebben, al dan niet als vrijwiligger.

 • Blijf letten op een goede en gezonde scheiding tussen werk en privé. Laat je huisgenoten duidelijk weten wanneer je werkt of beschikbaar bent.

 • Zorg voor goede afspraken met je leidinggevende over begeleiding, hulpmiddelen, vergoedingen, overleg en regelmatige ontmoetingen.

Print Start Info Populair Mail