Met vele checklists, die helpen niets over het hoofd te zien

Checklist Managementvaardigheden (archief)

Gewijz.
23-02-2006

 • Motiveren van medewerkers

 • Delegeren van verantwoordelijkheid, werk en projecten

 • Doelen en werkstandaards stellen en bijstellen

 • Presenteren (van plannen, ideeën, produkten)

 • Onderhandelen met medewerkers, management en leveranciers

 • Nemen en onderbouwen van beslissingen

 • Voeren van beoordelings- of functioneringsgesprekken

 • Voeren van salarisgesprekken (zowel positief als negatief)

 • Bespreken van loopbaanplannen met medewerkers

 • Behandelen van klachten van medewerkers

 • Overwinnen van eventuele weerstanden tegen veranderingen

 • Corrigeren van problematisch gedrag van medewerkers

 • Hanteren van conflicten tussen medewerkers

 • Controleren van taken en werkzaamheden

 • Verbeteren van werkgewoonten

 • Voeren van selectiegesprekken (met sollicitanten en medewerkers)

 • Introduceren en inwerken nieuwe medewerkers

 • Medewerkers hulp en steun aanbieden, instrueren

 • Trainen en opleiden van medewerkers

 • Dagelijks begeleiden van medewerkers

 • Vergaderingen leiden

 • Goed luisteren en observeren

 • Schrijven/rapporteren

 • Geven van commentaar op gedrag van medewerkers

 • Verplaatsen in de positie van de medewerker

Print-versie Start Populair Over ons Mail pagina