Met vele checklists, die helpen niets over het hoofd te zien

Checklist Kinderopvang

Gewijz.
23-02-2006

 • Welke vorm van kinderopvang wilt u? U kunt kiezen uit
  - peuterspeelzaal (2 tot 4 jaar gedurende enkele dagdelen per week),
  - kinderdagverblijf (0 tot 4 jaar met ruime openingstijden),
  - buitenschoolse opvang (4 tot 12 jaar buiten schooltijden),
  - tieneropvang (12 tot 15 jaar buiten schooltijden),
  - gastouderopvang (0 tot 12 jaar in een gastgezin),
  - een leidster-aan-huis (niet overal in Nederland beschikbaar) of
  - een au-pair.

 • Hoe wilt u kinderopvang regelen? Er zijn drie manieren om een plaats te krijgen in een opvangvoorziening: een bedrijfsplaats, een gesubsidieerde plaats via de gemeente of een particuliere plaats die u als ouder zelf betaalt. Een bedrijfsplaats is aantrekkelijk, omdat de werkgever en de fiscus meebetalen aan de kinderopvang. Voor een gesubsidieerde plaats komt u over het algemeen alleen in bijzondere omstandigheden in aanmerking.

 • Bij welke kinderopvangorganisaties kan ik terecht? Er is een aantal grote landelijke kinderopvangorganisaties actief in de kinderopvang. Daarnaast bestaan er ook veel regionale organisaties en zelfstandige kinderdagverblijven. Wilt u zeker weten of uw kind zich er thuis zal voelen, dan dient u als ouder op een aantal zaken te letten, zoals de manier waarop de instelling de kwaliteit van de opvang weet te waarborgen, welk pedagogisch beleid men hanteert e.d. (Informeer u verder met kinderopvang.pagina.nl).

 • Wie betaalt wat? De kosten van kinderopvang komen niet altijd in hun geheel voor rekening van de ouders. Afhankelijk van de vorm van opvang (peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, etc.) en het soort opvang (een bedrijfsplaats, gesubsidieerde plaats of particuliere plaats) worden de kosten verdeeld over ouders, werkgevers en overheid.

 • In hoeverre zijn deze kosten fiscaal aftrekbaar? Als u in verband met uw werk gebruik maakt van kinderopvang, kunt u in veel gevallen de kosten die u hiervoor maakt, aftrekken van uw inkomen. Bekijk uw mogelijkheden in de nieuwe Wet Kinderopvang (zie www.wetkinderopvang.nl). Deze wordt van kracht op 1 januari 2005.

 • Kijk voor meer informatie op www.kinderopvang.net of www.kinderopvang.nl.

Print Start Info Populair Mail