Met vele checklists, die helpen niets over het hoofd te zien

Checklist Kamerverhuur

Gewijz.
30-12-2020

  • Kies een doelgroep: toeristen of studenten. Toeristen brengen veel meer werk met zich mee.

  • Gebruik een kamer waarvoor de verhuurder zo weinig mogelijk door de privévertrekken hoeft.

  • Voor een kamer mag u niet meer vragen dan het wettelijk volgens een puntentelling vastgestelde maximum.

  • De winst op verhuur aan toeristen moet opgegeven worden voor de inkomstenbelasting.

  • Op websites als www.kamertehuur.nl, www.kamerplanet.nl, www.kamernet.nl en www.airbnb.com kunnen verhuurders gratis advertenties plaatsen.

  • Als iemand een kamer voor langere tijd huurt, moet dat in een huurcontract worden vastgelegd. Een modelcontract is te krijgen bij bijvoorbeeld de Woonbond.

  • De eerste negen maanden gelden als proeftijd. In die periode kan de verhuurder de huurovereenkomst opzeggen zonder opgave van reden.

Print Start Info Populair Mail