Met vele checklists, die helpen niets over het hoofd te zien

Checklist Gouden handdruk (archief)

Gewijz.
31-03-2012

 • Als de werkgever en werknemer zelf geen overeenstemming kunnen bereiken, zal de Kantonrechter bij de vaststelling van de ontslagvergoeding o.a. de volgende omstandigheden meewegen:
  - kan aan de werkgever of werknemer een verwijt worden gemaakt?
  - ligt het ontslag in de risicosfeer van de werkgever of werknemer?
  - hoe lang heeft het dienstverband geduurd?
  - heeft de werknemer (altijd) goed gefunctioneerd?
  - hoe oud is de werknemer en zijn kansen op de arbeidsmarkt?
  - wat is de functie en het salaris van de werknemer?

 • Omdat het moeilijk is deze omstandigheden te "vertalen" naar een ontslagvergoeding, hebben de Kantonrechters in Nederland een richtlijn geformuleerd, de zgn. Kantonrechterformule: dienstjaren x maandsalaris x correctiefactor. De formule wordt soms ook de ABC-formule genoemd (Anciënniciteit x Beloning x Correctie).

 • Dienstjaren. Daarbij worden dienstjaren boven het 55ste levensjaar voor 2 geteld, dienstjaren boven het 45ste levensjaar voor 1½, boven het 35ste levensjaar voor 1 en overige dienstjaren voor ½ (dus beneden de 35). Let op: vanaf 1 januari 2009 is deze weging gewijzigd.

 • Maandsalaris. Het gaat hierbij om de maandelijkse beloning van de werknemer, waarbij rekening wordt gehouden met vakantiegeld, dertiende maand en een eventuele vaste winstdeling. Voor de Kantonrechterformule spelen beloningsaspecten als een auto van de zaak, een bijdrage van de werkgever in ziektekosten of pensioen en een onkostenvergoeding geen rol. Over het meewegen van opties en/of aandelen in de onderneming van de werkgever lopen de standpunten uiteen.

 • Correctiefactor. Door het verhogen of verlagen van de correctiefactor kan de Kantonrechter laten meewegen in welke mate hij vindt dat het ontslag aan de werkgever of werknemer te verwijten valt. In veel gevallen wordt deze factor neutraal op 1 gesteld. Toch komt regelmatig een correctiefactor voor welke zich grofweg begeeft tussen 0,5 en 2. Vanaf 1 januari 2009 kan de correctiefactor ook verlaagd worden indien de ontslagvergoeding (of vertrekpremie) in maatschappelijk opzicht buitensporig wordt bevonden.

 • Voorbeeld 1: een persoon is 38 jaar en werkt 7 jaar met een maandsalaris van 2.450,= excl. vakantiegeld. Een ontslagvergoeding op basis van de Kantonrechterformule wordt nu 5 (dienstjaren, 3 x 1 + 4 x ½) x 2.450,= (beloning) x 1 (correctiefactor) = 12.250,=.

 • Voorbeeld 2: een persoon is 58 jaar en werkt 27 jaar met een maandsalaris van 4.400,= excl. vakantiegeld. Een ontslagvergoeding op basis van de Kantonrechterformule wordt nu 33 (dienstjaren, 3 x 2 + 10 x 1½ + 10 x 1 + 4 x ½) x 4.400,= (beloning) x 1 (correctiefactor) = 145.200,=.

Print-versie Start Populair Over ons Mail pagina