Met vele checklists, die helpen niets over het hoofd te zien

Checklist Emigreren

Gewijz.
15-07-2010

 • Paspoorten en/of rijbewijs laten verlengen (indien het op korte termijn verloopt). Eventueel kinderen bij laten schrijven in beide paspoorten.

 • Internationaal uittreksel geboorteregister van alle gezinsleden (moet u laten maken in uw geboorteplaats!) .

 • Internationaal uittreksel van huwelijksakte.

 • Maak voldoende pasfoto's en kopieen van de paspoorten.

 • In meeste landen regelt u een verblijfsvergunning als u geëmigreerd bent.

 • Overweeg of het nodig is uw diploma's te laten waarmerken en vertalen.

 • Uitschrijvingsbewijs bevolkingsregister 5 dagen voordat u emigreert. Misschien ook verstandig een bewijs van goed gedrag aan te vragen.

 • Let ook op eisen t.a.v. inenting van huisdieren, dit moet tijdig gebeuren.

 • Reisdocumenten (tickets, etc.) incl. reisverzekering regelen.

 • Zorg ook dat familie, vrienden, kennissen en instellingen op de hoogte zijn van uw emigratie (zie checklist Verhuizing doorgeven).

 • Organiseer voor uw gezin een afscheidsfeest (vergeet uw buren niet).

 • Controleer ook alle abonnementen (via oude rekeningen) en zeg deze op.

 • Vraag ook aan uw huisarts of behandelende specialisten of het mogelijk medische dossiers mee te nemen.

 • Opzeggen van onderhoudsabonnementen (cv, geiser, combiketel, schoorsteenveger, glazenwasser etc.)

 • Opzeggen gas, elektriciteit, water, kabel TV, telefoon, GSM, Internet.

 • Opzeggen kinderbijslag, bankrekeningen (neem een rekening courant of gebruik abonnement voor internet bankieren).

 • Annuleren of continueren verzekeringen, denk ook aan het inwisselen van winkelzegels, airmiles, spaarcoupons e.d.

 • Open alvast een internationaal e-mail adres (bijv. hotmail, gmail e.d.).

 • Belastingdienst inlichten inzake uw emigratie. Als u zich uitschrijft bij uw gemeente dan geeft de gemeente dat door aan de Belastingdienst.

 • Als u op dit moment een ZW- of WW-uitkering krijgt, moet u ze informeren over uw emigratie en vragen om de benodigde formulieren.

 • Neem contact op met uw pensioenfonds (pensioen dat u hebt opgebouwd blijft staan, en wordt op uw pensioenleeftijd uitgekeerd waar u ook bent).

 • Neem contact op met uw ziekenkostenverzekeraar om te vragen of u een E111 formulier of Europese Ziekteverzekeringkaart (EHIC) nodig heeft.

 • Als u dat zou willen kunt u via de Nederlandse Sociale Verzekeringsbank een vrijwillige AOW/ANW-verzekering afsluiten.

 • Verkoop van de eigen woning, makelaar inschakelen en/of advertenties plaatsen, opstellen taxatierapport, hypotheek aflossen.

 • Opzeggen huur van huurwoning, terugvragen borg, afgeven huissleutels, verrekenen jaarlasten (bv. servicekosten, gas, water en elektra).

 • Bij verkoop Nederlandse auto tijdig inleveren kentekenbewijs, verzekering opzeggen en vrijwaringsbewijs aanvragen.

 • Kinderen laten uitschrijven van school, verklaring van school over kinderen (soort school en resultaat), restitutie schoolgeld.

 • Verhuizing zelf regelen (zie checklist Verhuizen), maar denk aan dingen die u mee wilt nemen waar u erg aan gehecht bent.

 • Aankoopbonnen verzamelen als bewijs dat goederen al langer dan 6 maanden in bezit zijn (i.v.m. invoerrechten).

 • Douaneformulieren in (laten) vullen en advies inwinnen inzake in- en uitvoerregelingen.

 • Wellicht overbodig, maar laat u zich bij emigreren uitvoerig voorlichten (door ambassade, internet, beurzen e.d.) en ga niet over een nacht ijs.

Print Start Info Populair Mail