Met vele checklists, die helpen niets over het hoofd te zien

Checklist Effectieve communicatie

Gewijz.
04-01-2009

  • Effectief communiceren kun je leren, houd rekening met onderstaande 4 aspecten.

  • Het zakelijke aspect: de boodschap moet zakelijk en begrijpelijk zijn. Zorg hiervoor door eenvoud van stijl, structuur, bondigheid en aantrekkelijkheid.

  • Het expressieve aspect: zorg er voor dat de ontvanger de boodschap(er) als betrouwbaar en geloofwaardig beoordeeld. Geef voldoende openheid en wees daarbij authentiek.

  • Het relationele aspect: de communicatie kan worden verstoord door de onderlinge relatie. Bevoogding of betutteling werkt meestal negatief. Denk ook aan non-verbale negatieve signalen.

  • Het appelerende aspect: zorg dat het appèl van de boodschap duidelijk en expliciet is geformuleerd. Het doel is toch invloed op de ontvanger uit te oefenen?

  • Controleer of de ontvanger de boodschap heeft begrepen, vraag altijd om feedback.

Print Start Info Populair Mail