Met vele checklists, die helpen niets over het hoofd te zien

Checklist E-mailen (archief)

Gewijz.
10-09-2011

 • Adresseer uw bericht aan de juiste persoon of personen.

 • Gebruik niet meer e-mailadressen dan nodig in de Aan:- of cc:- regel.

 • Gebruik een goede onderwerpregel.

 • Gebruik als eerste woord in de onderwerpregel een informatiedragend woord.

 • Zet de juiste afzender in de Van:- regel.

 • Schrijf kort en bondig, gebruik maximaal 65 tekens per regel.

 • Gebruik geen HTML e-mail, tenzij u zeker weet dat de ontvanger dit op prijs stelt.

 • Gebruik in bedrijfsmail geen afkortingen en jargon.

 • Vermijd indien mogelijk het gebruik van accenttekens en speciale symbolen.

 • Controleer de spelling van uw e-mailbericht.

 • Vermijd het gebruik van alleen hoofdletters.

 • Onderteken met uw naam en functie en geef aan waar de ontvanger meer informatie kan verkrijgen.

 • Geef aan hoe de lezer kan aangeven geen e-mail meer te willen ontvangen.

 • Gebruik een goede ondertekening.

 • Vermijd gebruik van uitvoerige disclaimers of populaire teksten in uw ondertekening.

 • Gebruik geen ASCII-art.

 • Controleer het e-mailbericht nog eenmaal uitvoerig voordat u het verzendt.

Print-versie Start Populair Over ons Mail pagina