Met vele checklists, die helpen niets over het hoofd te zien

Checklist Doelstellingen (archief)

Gewijz.
23-02-2006

  • Specifiek (concreet en voor een ieder duidelijk).

  • Meetbaar (vastgesteld moet kunnen worden in welke de doelstellingen zijn gehaald).

  • Acceptabel (een ieder moet zich erin kunnen vinden).

  • Realistisch (stel jezelf geen feitelijk onhaalbare doelen).

  • Tijdpad (maak een tijdsplanning).

  • Kortom de doelstellingen moeten SMART zijn.

Print-versie Start Populair Over ons Mail pagina