Met vele checklists, die helpen niets over het hoofd te zien

Checklist Dieet Weightwatchers

Gewijz.
23-02-2006

  • Alles mag gegeten worden.

  • Aan elk voedingsmiddel zijn punten toegekend.

  • Maximaal aantal punten per dag.

  • Door lichaamsbeweging kan het dagelijks puntenmaximum worden verhoogd.

  • Zie voor meer informatie www.weightwatchers.nl.

Print Start Info Populair Mail