Met vele checklists, die helpen niets over het hoofd te zien

Checklist Competenties (archief)

Gewijz.
23-02-2006

 • Goed kunnen overbrengen van behoeften, wensen en meningen

 • Objectief kunnen luisteren en geen conflicten veroorzaken

 • Feedback kunnen geven en kunnen ontvangen

 • Grote lijnen kunnen zien en abstract kunnen denken

 • Op een kritische manier feiten en gegevens kunnen beoordelen

 • Problemen herkennen, beslissingen nemen en oplossingen kunnen aandragen

 • Effect van beslissingen op anderen kunnen inschatten, zowel binnen als buiten het bedrijf

 • Kunnen definiëren wat ethisch gedrag is, en ernaar handelen in lastige situaties

 • Bijdragen, zorgen en overwegingen van andere teamleden serieus nemen

 • Samenwerken in projecten, actief deelnemen aan team en teambelang voorop stellen

 • Voldoende vakkennis bezitten en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het vakgebied

 • Nieuwe oplossingen kunnen bedenken voor vakinhoudelijke problemen

 • Weten waar de experts te vinden zijn met specialistische vakkennis

Print-versie Start Populair Over ons Mail pagina