Met vele checklists, die helpen niets over het hoofd te zien

Checklist Belastingaangifte

Gewijz.
16-03-2008

 • Uw BSN (BurgerServiceNummer, voorheen SoFi-nummer) en van uw partner (i.g.v. fiscaal partnerschap).

 • Geboortedatum van jongste thuiswonende kind.

 • Jaaropgaven van uw werkgever(s) of uitkeringsinstanties.

 • Inkomsten en kosten uit overige werkzaamheden (bijv. freelance-werk).

 • Door u ontvangen periodieke uitkeringen (alimentatie, lijfrenten, bijdragen premiewoningen).

 • Reisafstand naar uw werk voor zover meer dan 10 km. en u met openbaar vervoer of fiets reisde.

 • Eigen woning: WOZ waarde, hypotheekschuld en de door u betaalde rente hypotheek, i.g.v. spaarhypotheek opgaven van banken en verzekeringsmaatschappijen.

 • Kapitaalpolissen door u afgesloten, bijv. spaarhypotheek of studiepolissen van minderjarige kinderen.

 • Ontvangen of betaalde voorlopige aanslagen inkomstenbelasting van betreffende belastingjaar.

 • Betaalde premies voor lijfrente, nabestaandenlijfrente en overbruggingslijfrente.

 • Tegoeden van bank-, giro-, spaar-, spaarloon-rekeningen en waarde van aandelen, obligaties op 1 januari en 31 december van het belastingjaar.
  Tip: gebruik voor gegevens van 1 januari de gegevens voor vorige belastingaangifte.

 • Waarde van maatschappelijke beleggingen (groene beleggingen, agaathbelegging) op 1 januari en 31 december van het belastingjaar.

 • Schulden (persoonlijke leningen, aandelenfinanciering, studiefinanciering) van u en minderjarige kinderen op 1 januari en 31 december van het belastingjaar.

 • Uitgaven voor maatschappelijke giften en kerkbijdragen.

 • Uitgaven voor kinderopvang (rekeningen bijvoegen met opgaven dagdelen en evt. bijdrage werkgever).

 • Betaalde alimentatie voor ex-echtgenote of bijdragen levensonderhoud minderjarige kinderen.

 • Uitgaven voor bijzondere ziektekosten en studiekosten.

Print Start Info Populair Mail