Met vele checklists, die helpen niets over het hoofd te zien

Checklist ADHD tips (archief)

Gewijz.
31-10-2010

  • Zoek zo nodig professionele hulp of begeleiding.

  • Breng regelmaat en structuur in de dagindeling.

  • Zorg voor rustige werkomgeving.

  • Leer ontspanningsoefeningen tegen stress (bijv. mindfulness).

  • Zorg voor korte, duidelijke opdrachten.

  • Zie toe op tijdige medicatie-inname, indien van toepassing.

  • Herhaal steeds regels en afspraken.

  • Reageer steeds snel en effectief op ongewenst gedrag.

  • Stimuleer gebruik van het motto "eerst denken, dan doen".

  • De gedragsstoornis ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) vormt een verklaring voor hyperactief gedrag, die tot problemen leidt in het functioneren. De oorzaken zijn nog niet bekend en komen waarschijnlijk voort uit een combinatie van aanleg, erfelijkheid, voeding en opvoeding.

Print-versie Start Populair Over ons Mail pagina