Checklist Visie opstellen
Geeft de visie duidelijk de richting, de doelen en het tijdplaatje aan?
Is de visie een echte aanvulling op de missie en doelen?
Is de visie geheel in lijn met de missie en doelen?
Zijn alle activiteiten onder te brengen onder de gestelde doelen?
Nodigt de visie uit tot actie zodat de doelen gerealiseerd kunnen worden?
Is de visie toekomstgericht, is duidelijk wat over vijf jaar anders is dan nu?
Legt de visie de veranderingen niet vast op basis van aannames?
Heeft de visie een positieve emotionele lading?
Is de visie duidelijk voor iedereen waarvoor de visie bedoeld is?
Is het taalgebruik duidelijk en vrij van modekreten en jargon?
Zijn alle aspecten van het beleid in de visie terug te vinden?
Doet de visie recht aan de creativiteit die gedurende het proces is vrijgemaakt?

ChecklistPagina.nl, om niets te vergeten!