Checklist Verhuizing doorgeven
Werkgever
Familie
Vrienden en kennissen
Buren
Goede collega's
Zakenrelaties
Gemeente, waar u nu woont
Gemeente waarheen u verhuist
Huisarts
Specialist
Tandarts
Ziekenfonds
Apotheker
Ziektekostenverzekering
Autoverzekering
Levensverzekering
Begrafenisverzekering
Andere verzekeraars
Kruisvereniging
Bank
Notaris
Vaste leveranciers
School
Organisatoren van cursussen, waar u aan deelneemt
Garage
Verenigingen waar u lid van bent
Verenigingen waar uw huisgenoten lid van zijn
Vakbond
Politieke partij
Dagbladen
Tijdschriften
Omroepvereniging
Boekenclub
Charitatieve organisaties waar u lid van bent
Kerk of levensbeschouwelijke instelling waar u lid van bent
Postorderbedrijven waar u wel eens wat koopt
Leveranciers die u regelmatig folders op naam toesturen
Belastingdienst
Centraal bureau Motorrijtuigenbelasting
Nieuwe bewoner van uw oude woning
N.B. Vermeld altijd per wanneer u gaat verhuizen!

ChecklistPagina.nl, om niets te vergeten!