Checklist Verhuizen
Huur oude woning (en eventuele oude garage) opzeggen.
Oude woning te koop aanbieden.
Hypotheek nieuwe huis regelen.
Vrije dagen opnemen en verhuisverlof met uw werkgever afspreken. Informeer naar mogelijke verhuiskostenregeling.
Verhuizing telefoon aanvragen bij uw telefoon-aanbieder.
Met bewoners nieuwe huis afspraken maken over al of niet overnemen van bijv. vloerbedekking, gordijnen.
Informeren naar mogelijkheden van huursubsidie en huurgewenningsbijdrage.
Maten nieuwe huis opnemen incl. ramen, voorzieningen, en bepalen benodigde wandbedekking, vloerbedekking, gordijnen etc.
Eventuele werkster en glazenwasser opzeggen.
Erkende verhuizer bellen, offerte opvragen, en afspraak maken.
Alles op te ruimen wat u beter niet mee kunt nemen naar de nieuwe woning.
Bij de nieuwe gemeente vestigingsvergunning aanvragen.
Bij de nieuwe gemeente informeren naar gemeentelijke belastingen en voorschriften, huisophaal, scholen, winkels, openbaar vervoer, maatschappelijke instellingen.
Lijst maken lijst van alle familie, vrienden, kennissen, instellingen. (zie checklist Verhuizing doorgeven)
Adreswijzigingskaarten ophalen bij het postkantoor en invullen.
Huidige school, huisarts, tandarts, apotheek, gemeente inlichten.
Huidige bank, verzekeringsmaatschappij(en), krant op de hoogte brengen.
Wijziging verzekeringen m.b.t. huis (opstal, inboedel) regelen.
Kinderen aanmelden bij nieuwe school.
Afspraak maken voor afsluiten gas, elektra, water van oude woning.
Opvang kleine kinderen en huisdieren op de verhuisdag regelen met familie en vrienden.
Overdracht sleutel oude huis regelen.
Overdracht sleutels nieuwe huis regelen, zonodig sleutels bij laten maken.
Geleende boeken, tuingereedschap en andere zaken teruggeven.
Nieuwe huis schoonmaken, behangen, vloerbedekking (laten) leggen, zorgen voor voldoende verlichting e.d.
Alles inpakken (etiketteer de dozen!) en uitneembare meubelen klaar zetten met uitzondering van zaken die u bij de hand nodig heeft.
Koelkast en diepvriezer afzetten en leegmaken, trommel wasmachine vastzetten.
Meterstanden opnemen, alle ramen en deuren goed sluiten, sleutel afgeven aan eigenaar.

ChecklistPagina.nl, om niets te vergeten!