Checklist Stoppen met roken
Schrijf eens op waarom je wilt stoppen met roken (op moeilijke momenten kan je jouw redenen nog eens teruglezen)
Stel vast op welke vaste momenten op de dag je nu rookt (deze momenten moet je proberen te veranderen of te vermijden)
Stop in één keer volledig en vertel het aan je familie en kennissen
Kies een duidelijke moment om te stoppen (eventueel kan je vooraf zorgen al bepaalde dingen in huis te hebben; kauwgom, pleisters, etc.)
Zorg ervoor dat alles dat aan roken herinnert uit huis is of minimaal goed opgeborgen
Besluit elke dag weer opnieuw niet te gaan roken (ga iets doen als je zin krijgt in een sigaret; drink een glas water, eet wat fruit, etc.)
Blijf steeds positief en realiseer je wat de voordelen zijn van het gestopt zijn met roken
Het lukt elk jaar 100.000 mensen om te stoppen, jou dus ook!

ChecklistPagina.nl, om niets te vergeten!