Checklist Sollicitatiebrief
Bedenk voordat je gaat schrijven goed wat je nu juist interesseert in de organisatie en stel vast wat je al weet van het bedrijf.
Maak eerst voor jezelf een overzicht van wat er gevraagd wordt en wat jij te bieden hebt.
Gebruik korte zinnen en pas uw stijl zo mogelijk aan aan het soort organisatie.
Laat na een korte inleiding in de brief duidelijk tot uiting komen wat jou motiveert voor de functie en het bedrijf.
Geef daarna aan waarom jij de geschikte kandidaat voor de functie bent. Verwijs naar al verrichte activiteiten die aantoonbaar maken dat je over de gevraagde kwalificaties beschikt.
Formuleer positief, maar ga uit van de feiten. Vermijd bijvoeglijke naamwoorden waarmee wordt aangegeven hoe groot, mooi, etc. iets is.
Wees concreet en specifiek, laat het geen standaardbrief zijn.
In principe hoeft de brief niet langer zijn dan één of anderhalf A4-tje met verwijzing naar een bijgevoegde CV.
Geef aan dat je een gesprek op prijs zou stellen.
Zorg voor een goede lay-out. Een goede marge aan de zijkanten en voldoende witregels maken de brief overzichtelijker.
Stuur je brief niet direct op, maar kijk er de volgende dag nog eens naar.
Check de brief tenslotte nadrukkelijk op spellingsfouten, vergeten trema's etc.
Adresseer de brief op naam en vergeet daarbij niet de juiste titulatuur te gebruiken.
Vergeet niet bij meer dan twee A4-tjes te controleren of de frankering voldoende is.

ChecklistPagina.nl, om niets te vergeten!