Checklist Schoolreis
Bepaal soort schoolreis, welke klassen en aantal leerlingen er op schoolreis gaan.
Vraag medewerking ouders (ouderraad, MR), team en directie bij de plannen van de schoolreis
Controleer dat de bestemming geschikt en veilig is voor de leeftijdsgroepen die op schoolreis gaan.
De wijze van vervoer is vastgesteld, en er zijn alleen bussen met het keurmerk busbedrijf gereserveerd.
Alle reisdetails met betrekking tot het vervoer zijn vastgelegd.
Eventuele rij-ouders zijn geïnformeerd over veilig reizen (o.a. autogordels op achterbank).
De kinderen worden in de bus/auto geïnformeerd over eventuele regels.
Er is voldoende begeleiding om goed toezicht te houden.
Het is bekend wie de coördinator van de schoolreis is.
De begeleiding is van tevoren geïnformeerd over haar taken, verantwoordelijkheden, regels en afspraken.
Het is bekend welke kinderen speciale aandacht nodig hebben.
Er zijn procedures opgesteld wat er moet gebeuren bij een calamiteit.
Er is nagegaan of ten minste één begeleider een EHBO-diploma heeft.
Er gaat een volledige EHBO-doos mee op schoolreis.
Het is bekend welke kinderen medicijnen gebruiken.
Het is bekend wie wanneer aansprakelijk is tijdens de schoolreis.
Er is gecheckt of de verzekering de gehele schoolreis dekt of dat er een aanvullende verzekering moet worden afgesloten.
Volwassenen anders dan leraren, die meegaan met de schoolreis dienen ook verzekerd te zijn.
De polisvoorwaarden van de WA-verzekering en de verzekerings- voorwaarden van de busmaatschappij/ rij-ouders zijn gecheckt.
Alle ouders hebben schriftelijk toestemming gegeven d.m.v. een handtekening.
Alle essentiële informatie over de schoolreis is aan de ouders doorgegeven.
Er is aan de kinderen goed uitgelegd wat er tijdens de schoolreis gaat gebeuren.
Er is aan de kinderen goed uitgelegd welke regels er tijdens de schoolreis gelden.
Aan de kinderen is verteld wat ze moeten doen wanneer ze de groep kwijtraken.
Aan de kinderen is verteld wat ze moeten doen om ongevallen te voorkomen.

ChecklistPagina.nl, om niets te vergeten!