Checklist Samenvatting maken
Een samenvatting (of uittreksel) schrijven is een verkorte weergave in je eigen woorden van de hoofdzaken van een tekst.
Zorg dat je de stof waarover je samenvatting maakt heel goed begrijpt, anders zal het je niet lukken de kern goed samen te vatten.
Probeer altijd tot de kern van de tekst te komen (vaak lees je die al in de eerste inleidende zinnen).
Maak onderscheid tussen hoofdzaken en bijzaken en verwerk slechts de hoofdzaken in je samenvatting.
Probeer je zelf vragen te stellen over de samen te vatten tekst (wie heeft de tekst met welk doel voor wie geschreven?).
Lees de tekst eerst globaal of oriënterend en bepaal:
- welk deel geeft de titel?
- welk deel vormt de inleiding, middenstuk, slot en conclusie?
Lees vervolgens de tekst intensief en bepaal en onderstreep de belangrijke onderdelen (of zet strepen in de kantlijn).
Schrijf dan de samenvatting uit:
- Geef eerst de titelbeschrijving, de tekst in een paar zinnen samengevat.
- Formuleer vervolgens het onderwerp en de hoofdgedachte.
- Voeg hoofdzaken toe als toelichting of argumentatie.
- Maak er een vloeiend en zakelijk betoog in je eigen woorden van.
Controleer je samenvatting:
- is de samenvatting niet te lang?
- kunnen er overbodige zinnen of delen weg?
- ontbreken er nog belangrijke delen?
- is formulering, spelling en interpunctie in orde?
- kan een ander de tekst goed begrijpen?

ChecklistPagina.nl, om niets te vergeten!