Checklist RET in 8 stappen
Beschrijf de situatie (Activating event) die jou een ongewenst gevoel en/of ongewenst gedrag gaf.
Beschrijf de gevolgen (Consequences) van de situatie, wat voelde je en wat deed je (wat je eigenlijk niet wilde doen)?
Beschrijf de gedachten (Beliefs) die je had over de situatie die je beschreef, wat dacht je en wat vond je van de situatie waar je in zat?
Formuleer de gewenste gevolgen, m.a.w. hoe wil je je voelen als zo'n situatie zich weer voordoet?
Probeer de onredelijke gedachte achter de gedachten die je beschreven hebt bij stap 3 te vinden (ik mag geen fouten maken, de wereld is tegen mij etc.).
Vervang de onredelijke en daarom ineffectieve gedachte van stap 3 door een gedachte die je wél helpt, wat zou je een volgende keer kunnen denken als je in eenzelfde soort situatie zit?
Fantaseer eens dat zo'n situatie gebeurt, bedenk in je fantasie de helpende gedachte van stap 6, hoe voelt het om er zo tegenaan te kijken? Werkt het?
Oefen echt veel met deze nieuwe effectieve gedachte, om blijvend baat van RET (Rationele Effectiviteits Training) te hebben, dat vraagt veel discipline van jezelf.
De Rationele Effectiviteits Training (RET) is een methode om ongewenst gedrag of emoties van jezelf om te buigen naar meer effectief gedrag of effectievere emoties. De basis van de RET is het ABC-model. Dat houdt in dat jouw gedrag en emoties niet direct worden bepaald door de situatie, maar door jouw gedachten in en over de situatie. Als dat ineffectieve gedachten zijn, leiden zij niet tot effectief gedrag/emoties waarmee je zelf uit de voeten kunt. Deze gedachten kunnen niet worden onderbouwd met feitelijke gegevens of zijn niet logisch consistent.

ChecklistPagina.nl, om niets te vergeten!