Checklist Prince2
OP Opstarten van een Project/SU Starting Up a project
- OP1 Benoemen stuurgroepvoorzitter en projectmanager
- OP2 Projectmanagementteam samenstellen
- OP3 Projectmanagementteam benoemen
- OP4 Projectvoorstel opstellen
- OP5 Projectaanpak definiëren
- OP6 Initiatiefaseplan opstellen
IP Initiëren van een Project/IP Initiating a Project
- IP1 Kwaliteitsplan opstellen (incl. configuratie- & wijzigingsbeheer)
- IP2 Project plannen
- IP3 Business case en risico's aanscherpen
- IP4 Projectbeheersing opzetten (vaststellen toleranties)
- IP5 Projectdossier aanleggen
- IP6 Projectinitiatiedocument samenstellen
DP Dirigeren van een Project/DP Directing a Project
- DP1 Projectinitiatie autoriseren
- DP2 Project autoriseren
- DP3 Fase- of afwijkingsplan autoriseren
- DP4 Ad-hoc sturing geven
- DP5 Projectafsluiting bevestigen
BF Beheersen van een Fase/CS Controlling a Stage
- BF1 Werkpakket autoriseren
- BF2 Voortgang bewaken
- BF3 Projectaandachtspunten verzamelen
- BF4 Projectaandachtspunten beoordelen
- BF5 Status van een fase beoordelen (evenwicht planning en dagelijkse problemen)
- BF6 Hoofdlijnen rapporteren
- BF7 Corrigerende maatregelen nemen
- BF8 Aandachtspunten aan de orde stellen
- BF9 Afgerond werkpakket ontvangen
MP Managen van Productoplevering/MP Managing Product delivery
- MP1 Werkpakket aannemen
- MP2 Werkpakket uitvoeren
- MP3 Werkpakket opleveren
MF Managen van Faseovergangen/SB Managing stage Boundaries
- MF1 Faseplan opstellen
- MF2 Projectplan actualiseren
- MF3 Business case actualiseren
- MF4 Risicologboek actualiseren
- MF5 Faseafsluiting rapporteren
- MF6 Afwijkingsplan opstellen
PL PLannen maken/PL Planning
- PL1 Plan ontwerpen (OP5 & IP1)
- PL2 Producten definiëren en analyseren (productgerichte planning)
- PL3 Activiteiten en afhankelijkheden identificeren
- PL4 Schatting maken
- PL5 Tijdschema opstellen (m.b.v. Gantt, CPM, PERT)
- PL6 Risico's analyseren (identificatie, analyse, maatregelen, bewaking)
- PL7 Projectplan voltooien (wie, wat, waar, wanneer en waarmee?)
AP Afsluiten van een Project/CP Closing a Project
-AP1 Project afbouwen
-AP2 Vervolgacties identificeren
-AP3 Project evalueren

ChecklistPagina.nl, om niets te vergeten!