Checklist Oversluiten hypotheek
Verstandig als;
- u de lage dagrente voor een langere periode (bijv. 10 jaar) vastzet en/of
- uw lopende periode nog slechts twee of drie jaar duurt, zodat er geen sprake is van een hoge boete en/of
- de actuele rente erg laag is en deze naar verwachting binnen uw rentevaste periode gaat stijgen.
Niet verstandig als;
- u denkt binnen drie jaar te gaan verhuizen, tenzij u de hypotheek mee kunt nemen met behoud van de rentevaste periode en/of
- u een spaarhypotheek heeft. Een lagere rente heeft een hogere premie tot gevolg. Hierdoor verdwijnt (deels) het rentevoordeel en/of
- u de boete niet kunt betalen. Over een meegefinancierde boete is de rente fiscaal niet aftrekbaar.

ChecklistPagina.nl, om niets te vergeten!