Checklist Nieuwe Werken
Maak duidelijk waar je bent en of je beschikbaar bent. Zet je werktijden in de elektronische agenda zodat je dit kan delen met je collega's.
Kies bewust voor een virtuele of fysieke ontmoeting. Wat handig is, hangt af van het onderwerp, aantal collega's en je communicatieve vermogens.
Respecteer elkaars verschillen. Ieder is op andere tijden het meest productief. Flexibel in tijd en plaats is de kern van het Nieuwe Werken.
Neem regelmatig deel aan of organiseer zelf informele bijeenkomsten. Blijf op de hoogte wat er speelt in jouw organisatie.
Houd collega's op de hoogte van jouw werkzaamheden, en informeer ook naar hun werkzaamheden.
Zorg voor goede thuiswerkfaciliteiten (in hoogte verstelbare stoel, goede bureauhoogte, en goede beeldschermafstand (zie arbo-advies.nl)).
Vraag en geef duidelijkheid. Denk er aan dat zonder non-verbale communicatie, de ontvanger moet kunnen lezen wat jij bedoelt.
Gebruik videoconferencing of een telefonische conferentie om op afstand te overleggen als niet alle deelnemers op dezelfde locatie kunnen zijn.
Werk met collaboration tools om gemakkelijk gegevens met je collega's uit te wisselen.
Wees open over eventuele nevenactiviteiten. Het is steeds gebruikelijker om meerdere banen te hebben, al dan niet als vrijwiligger.
Blijf letten op een goede en gezonde scheiding tussen werk en privé. Laat je huisgenoten duidelijk weten wanneer je werkt of beschikbaar bent.
Zorg voor goede afspraken met je leidinggevende over begeleiding, hulpmiddelen, vergoedingen, overleg en regelmatige ontmoetingen.

ChecklistPagina.nl, om niets te vergeten!