Checklist Missie opstellen
Is de missie kort en bondig geformuleerd? (max. 20 woorden)
Bevat de missie geen overbodige woorden? (bijv. de bedrijfsnaam)
Bevat de missie geen beperkende toevoegingen? (bijv. 'binnen de mogelijkheden')
Is de missie gedefinieerd in definitieve termen? ('we doen' i.p.v. 'we streven naar ..')
Stelt de missie één enkel doel? (impliceert anders een nog te maken keuze)
Heeft de missie een positieve emotionele lading?
Spoort de missie iedere medewerker aan tot prestatie?
Begrijpt iedereen de missie op dezelfde manier?
Is de missie op allerlei uitingsvormen zichtbaar te maken? (briefpapier, posters e.d.)
Is de missie voldoende onderscheidend, uniek en identificerend?
Is de missie voor de gehele organisatie van toepassing?
Is de missie duidelijk en begrijpelijk voor iedereen?
Dekt de missie de verzamelde input van alle medewerkers?

ChecklistPagina.nl, om niets te vergeten!