Checklist Kamerverhuur
Kies een doelgroep: toeristen of studenten. Toeristen brengen veel meer werk met zich mee.
Gebruik een kamer waarvoor de verhuurder zo weinig mogelijk door de privévertrekken hoeft.
Voor een kamer mag u niet meer vragen dan het wettelijk volgens een puntentelling vastgestelde maximum.
De winst op verhuur aan toeristen moet opgegeven worden voor de inkomstenbelasting.
Op websites als www.kamertehuur.nl, www.kamerplanet.nl, www.kamernet.nl en www.airbnb.com kunnen verhuurders gratis advertenties plaatsen.
Als iemand een kamer voor langere tijd huurt, moet dat in een huurcontract worden vastgelegd. Een modelcontract is te krijgen bij bijvoorbeeld de Woonbond.
De eerste negen maanden gelden als proeftijd. In die periode kan de verhuurder de huurovereenkomst opzeggen zonder opgave van reden.

ChecklistPagina.nl, om niets te vergeten!