Checklist Effectieve communicatie
Effectief communiceren kun je leren, houd rekening met onderstaande 4 aspecten.
Het zakelijke aspect: de boodschap moet zakelijk en begrijpelijk zijn. Zorg hiervoor door eenvoud van stijl, structuur, bondigheid en aantrekkelijkheid.
Het expressieve aspect: zorg er voor dat de ontvanger de boodschap(er) als betrouwbaar en geloofwaardig beoordeeld. Geef voldoende openheid en wees daarbij authentiek.
Het relationele aspect: de communicatie kan worden verstoord door de onderlinge relatie. Bevoogding of betutteling werkt meestal negatief. Denk ook aan non-verbale negatieve signalen.
Het appelerende aspect: zorg dat het appèl van de boodschap duidelijk en expliciet is geformuleerd. Het doel is toch invloed op de ontvanger uit te oefenen?
Controleer of de ontvanger de boodschap heeft begrepen, vraag altijd om feedback.

ChecklistPagina.nl, om niets te vergeten!