Checklist Burnout voortekenen
Fysiek:
- Slechter slapen, vroeg wakker
- Opgejaagd
- Hoofdpijn
- Buikpijn
- Hartkloppingen
- Zwetende handen
Denken:
- Minder flexibel
- Sneller geirriteerd
- Minder betrokkenheid voelen
- Vergeetachtigheid
- Moeite met concentreren
- Afname vindingrijkheid
- Malende gedachten
- Minder gevoel voor humor
Emotioneel:
- Meer zorgen
- Stemmingswisselingen
- Snel huilen, brok in de keel
Gedrag:
- Bazig zijn
- Snel vitten
- Rusteloosheid
- Besluiteloosheid
- Traagheid (niks komt af)
- Meer eten/roken/drinken
Kijk voor meer informatie over burnout en hoe hier mee om te gaan op www.burnin.nl.

ChecklistPagina.nl, om niets te vergeten!