Checklist Belastingaangifte
Uw BSN (BurgerServiceNummer, voorheen SoFi-nummer) en van uw partner (i.g.v. fiscaal partnerschap).
Geboortedatum van jongste thuiswonende kind.
Jaaropgaven van uw werkgever(s) of uitkeringsinstanties.
Inkomsten en kosten uit overige werkzaamheden (bijv. freelance-werk).
Door u ontvangen periodieke uitkeringen (alimentatie, lijfrenten, bijdragen premiewoningen).
Reisafstand naar uw werk voor zover meer dan 10 km. en u met openbaar vervoer of fiets reisde.
Eigen woning: WOZ waarde, hypotheekschuld en de door u betaalde rente hypotheek, i.g.v. spaarhypotheek opgaven van banken en verzekeringsmaatschappijen.
Kapitaalpolissen door u afgesloten, bijv. spaarhypotheek of studiepolissen van minderjarige kinderen.
Ontvangen of betaalde voorlopige aanslagen inkomstenbelasting van betreffende belastingjaar.
Betaalde premies voor lijfrente, nabestaandenlijfrente en overbruggingslijfrente.
Tegoeden van bank-, giro-, spaar-, spaarloon-rekeningen en waarde van aandelen, obligaties op 1 januari en 31 december van het belastingjaar.
Tip: gebruik voor gegevens van 1 januari de gegevens voor vorige belastingaangifte.
Waarde van maatschappelijke beleggingen (groene beleggingen, agaathbelegging) op 1 januari en 31 december van het belastingjaar.
Schulden (persoonlijke leningen, aandelenfinanciering, studiefinanciering) van u en minderjarige kinderen op 1 januari en 31 december van het belastingjaar.
Uitgaven voor maatschappelijke giften en kerkbijdragen.
Uitgaven voor kinderopvang (rekeningen bijvoegen met opgaven dagdelen en evt. bijdrage werkgever).
Betaalde alimentatie voor ex-echtgenote of bijdragen levensonderhoud minderjarige kinderen.
Uitgaven voor bijzondere ziektekosten en studiekosten.

ChecklistPagina.nl, om niets te vergeten!